SAMPO ROSENLEW HARVESTER HR46x

Tehnilised täiustused:

Mootor: Agco Power 49 AWF 124kW/2100rpm

Suurem tööpump 140cc – sama tõhus vähema kütusega!

Suurem kütusepaak – pikem tankimisintervall!

Suurem õlipaak

Tõhusam jahutussüsteem

Uus rotaator BBR08

Uus piduriga riputi BlackBruin

Tarneaeg kuni 4 kuud.

HR46x on parim valik harvendusraie tegemiseks. Olles võimsam kui eelkäija HR46, on HR46x varustatud suurema 140-liitrise tööpumbaga ning võimsama Agco Power 49 AWF mootoriga. Need muudatused lisavad võimsust ja vähendavad kütusekulu, mis tähendab ettevõtja jaoks suuremat tulukust.

HR46x jõuülekanne on täielikult hüdrostaatiline, mis tagab kiire sujuva liikumise puude vahel pöörete arvu tõstmata. Käiguvahetused on mitmekiiruselises mootoris elektroonilised ja lisavõimalusena ka automaatsed. Valides automaatrežiimil töötamise, on tagatud maksimaalne liikumiskiirus maksimaalsetel pööretel.  

Sampo Rosenlewi harvesteride kabiin asub alati eraldi raamil, seega on kasutajad harjunud mugava ja vaikse töökeskkonnaga. Kõik nimetatud muudatused, väiksem pöörete arv, käigukangi eemaldamine kabiinist, mitmed teised antud mudeli uuendused – tulemuseks on uskumatult vaikne kabiin.

 

Šassii

Harvendusraie harvester tegutseb noores metsas, mis on suhteliselt tihe. Kvaliteetne harvendusraie nõuab, et masin on väike ja suudab manööverdada väiksel pinnal. Ka masina kaal peab olema võimalikult väike. HR46x vastab sellistele nõuetele. Põhimik on muudetud kergeks, kuid tugevaks. Kitsal harvesteril on 50 kraadi pöörav keskliigend, mis tagab suurepärase manööverdusvõime. Välimine pöörderaadius on 402 cm. Rehvilaius kõigub 500 ja 650 mm vahel.

Jõuülekanne

HR46x jõuülekanne on täielikult hüdrostaatiline. Sellises süsteemis puuduvad purunevad võllid ja hammasrattad. Käiguvahetus mitmekiiruselises radiaalkolbmootoris toimub elektrooniliselt. Mootori pöördemoment on kõrge kohe, kui masin hakkab liikuma. Kuna rattad veerevad kaapimata, ei kahjusta need metsapinnast. Harvesteri manööverdamine on pinnasele ohutu, sest puuduvad tandemteljed.   

Kabiin

Sampo Rosenlew toodab avaraid vaikseid kabiine, mis aitavad operaatoril tõhusalt töötada. HR46x kabiinist näeb hästi puulatvu, mis on oluline langetatavate puude õigeks valikuks. Kabiin vastab ametlikele ohutusnõuetele ning on disainitud spetsiaalselt töötamiseks tihedas harvendusraie metsas, kus kasvama jäetavaid puid ei tohi kahjustada. Kabiinil on palju detaile, mis muutavad juhi töö lihtsamaks ja mugavamaks.  

Tõstuk

HR46x tõstuk on 7,1-meetrine paralleelkraana, mille 55 kNm tõstejõud tagab sujuva ja kiire töö. Tõstuk on väga paindlik isegi tihedal langil. Põikikalle aitab valida õigeid langetatavaid puid. Põikikalle lihtsustab töötamist nõlvadel ja ebatasasel maastikul. Tõstuki  madal asend parandab külgstabiilsust ja nähtavust. Vertikaalne kinnitusplaat teenib sama eesmärki, tuues tõstuki jala võimalikult operaatori lähedale.

Lõikepea

Sampo Rosenlew kasutab ainult tunnustatud tootjate kvaliteetseid lõikepäid. Tootemargid on Kesla ja Keto. Harvendusraie puhul peab lõikepea olema väike ja loodud nii, et selle viimine langetatava puu juurde oleks lihtne ega kahjustaks kasvama jäetavaid puid. Lõikepea tüüp ja lisavarustus valitakse praktilisest vajadusest lähtudes. Näiteks energiapuidu varumiseks lisatakse standardpeale spetsiaalsed lisad või rakendused. 

Mootor

Sampo Rosenlew kasutab pikaajalise kogemusega Soome tootja Agco Power mootoreid. HR46x jõuallikaks on Power 49 AWF diiselmootor. Säästliku mootori madal kütusekulu koos pika hooldusvälbaga tagab väikse töökulu. 124kW mootoril on kõrge pöördemoment just selles vahemikus, kus ta enamasti töötab. Mootori müratase on madal ja tööiga pikk.  

Mõõtesüsteem

Puidu mahtu mõõdab ja lõikepea tööd juhib mõõtesüsteemi arvuti. Kuna klientide vajadused on erinevad, saab Motomiti arvutit varustada erineva tasemega tarkvaraga. Kui kasutatakse funktsioone, mis nõuavad PC tasemel arvutit, lisatakse mõõtesüsteemile ka personaalarvuti. Motomiti arvuti tagab operaatori juurdepääsu kõikidele vajalikele funktsioonidele:

  • järkamise optimeerimine

  • lõikepea juhtimine, kontroll ja veaotsing

  • töötundide arvestus

  • langetatud puidu andmete traadita edastus.

 VAATA LISAKS

ÜLDISED FAKTID HARVENDUSRAIE KOHTA

Metsa majandamise eesmärk on puidutoodangu kvantitatiivne ja kvalitatiivne maksimeerimine. Sama eesmärk on kõikidel raieoperatsioonidel, mis jaotuvad kahte liiki:

1. Raiumine kasvu suurendamise eesmärgil, siia kuulub ka harvendusraie.

2. Lageraie, mille eesmärk on vanade puude asendamine.

Harvendamise eesmärk on koondada metsapinnase tootmisvõimsus ja puidu kasvatamine teatud üksikutele puudele. Soovitud tulemuseks on toota hea kvaliteediga suuri puid. Kogu lank peaks kasvatama tihedat, ühtlast ja tervet metsa. Metsamasinad peaksid olema tehniliselt sobivad ja arvestama raietegevuse eesmärki. Järelikult peavad tihedas metsas töötavad harvendusraie masinad olema suhteliselt väiksed, hea manööverdusvõimega ja sobilikud tööks lankidel, kus ei tohi kahjustada allesjäävaid puid. Masinate liikumiseks kasutatavate metsateede pindala tuleb hoida võimalikult väike, sest puudele peab kasvamiseks jääma võimalikult palju ruumi. Seepärast sobivad Sampo Rosenlewi masinad kasutamiseks just harvendusraies.

 

HARVENDUSRAIE ÖKONOOMSUS

 

Nagu igas puidutootmise etapis, peavad ka harvendusraie puhul olema kulud minimeeritud. Samas ei tohi kulude kokkuhoid halvendada töö tulemust, st tõhusust ja kvaliteeti. Mehhaniseeritud raie kulud jagunevad laias laastus kolmeks:

1. Kapitalikulu, mis oleneb varustuse soetusmaksumusest.

2. Tööjõukulu, mis koosneb töötasust ja sellega seonduvatest lisakuludest.

3. Muud jooksvad kulud, nt kütus, määrded, hooldus, transport, kindlustus.

Kapitalikulu saab vähendada kõige odavama metsamasina soetamisega. Tööjõukulude vähendamine tehniliste lahendustega ei ole võimalik. Muid jooksvaid kulusid saab kontrollida, kui valida kõige ökonoomsemad alternatiivid. Kuna Sampo Rosenlewi harvendusraie harvesterid ja forwarderid on tõestanud oma töökindlust, nende hind on väga konkurentsivõimeline ja kütusekulu väike, on nad parim valik.

Close Menu